טשרניחובסקי 23 תל אביב תל אביב
החל מ-₪3,276,000

פרויקט דירות יוקרה טשרניחובסקי 23 ת"א

במרכז הלב של תל אביב והעיר הלבנה ובסמיכות למתחם ביאליק מתחיל פרויקט תמ"א 38/1

למכירה: 4 דירות: יוקרה ודירה אחת 3 ח' ושלוש דירות 4 חדרים לפי פירוט

סטנדרט גבוה ובניה איכותית.

דירות יוקרה למסירה תוך 24 חודשים

2
2
שטח בנוי: 63 מ"ר
$868,114
₪3,276,000
3
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$1,777,566
₪6,708,000
3
2
שטח בנוי: 116 מ"ר
$1,598,431
₪6,032,000
3
2
שטח בנוי: 116 מ"ר
$1,722,447
₪6,500,000
הצטרף לרשימת התפוצה

הפרטים הרשומים באתר מבוססים על מידע שאנו רואים כאמין, אלא משום שסופק ע״י צד שלישי , אנו לא יכולים
להבטיח שהוא מדוייק ו/או שלם, לכן, אין לסמוך עליו ככזה.
כל המידע יכול להיות עם טעויות, השמטות , שינויים כולל מחיר וביטול ללא הודעה מוקדמת .

קרא עוד...

כל המידות הן קרובות אך לא אומתו על ידי הצד המוכר ולא על ידי ישראל סותביס נדל״ן בינלאומי ולכן מומלץ לשכור אנשי מקצוע כגון, שמאי, אדריכל או מהנדס כדי לאמת את המידע.
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.
רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי למעט שלשמה נוצר האתר.

Sotheby’s International Realty הינו סימן מסחרי אשר רשום ברישיון SIR Affiliates LLC.
כל משרד תיווך של סותבי'ס נדל"ן בינלאומי נמצא בבעלות פרטית ותפעול עצמאי.

עקוב אחרינו ב -

Sotheby's International Realty ®

שינויי גודל פונט - כותרת