תל אביב

תל אביב
$1,795,541
₪6,643,500
4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
3
2
שטח בנוי: 175 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
2
2
שטח בנוי: 128 מ"ר
$7,568
₪28,000
2
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$3,522,973
₪13,035,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,705,405
₪13,710,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,656,757
₪13,530,000
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,002,973
₪7,411,000
2
1
שטח בנוי: 80 מ"ר
$2,405,405
₪8,900,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,702,703
₪24,800,000
4
2
שטח בנוי: 122 מ"ר
$1,702,703
₪6,300,000
2
2
שטח בנוי: 144 מ"ר
$5,067,568
₪18,750,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,540,541
₪5,700,000
5
5
1
שטח בנוי: 338 מ"ר
$18,108,108
₪67,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 366 מ"ר
$13,513,514
₪50,000,000
6
6
1
שטח בנוי: 385 מ"ר
$13,783,784
₪51,000,000
3
3
1
שטח בנוי: 175 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$4,459
₪16,500
4
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,243,243
₪26,800,000
5
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
6
3
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,243,243
₪26,800,000
3
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,594,595
₪5,900,000
3
2
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,510,811
₪5,590,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$16,216
₪60,000
5
1
2
שטח בנוי: 250 מ"ר
$1,729,730
₪6,400,000
3
2
שטח בנוי: 120 מ"ר
$2,156,757
₪7,980,000
3
2
3
שטח בנוי: 120 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$12,162
₪45,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,364,865
₪8,750,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
5
4
1
1
שטח בנוי: 272 מ"ר
$7,270,270
₪26,900,000
3
3
2
שטח בנוי: 464 מ"ר
$13,243,243
₪49,000,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,232,432
₪4,560,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,405
₪8,900
2
2
שטח בנוי: 109 מ"ר
$2,783,784
₪10,300,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,405,405
₪8,900,000
5
3
שטח בנוי: 210 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$4,783,784
₪17,700,000
3
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$5,675,676
₪21,000,000
2
2
שטח בנוי: 129 מ"ר
$3,175,676
₪11,750,000
3
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$2,675,676
₪9,900,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,662,162
₪9,850,000
2
2
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$3,459,459
₪12,800,000
3
2
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
4
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$1,824,324
₪6,750,000
4
4
1
שטח בנוי: 310 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
שטח בנוי: 453 מ"ר
מגרש: 210 מ"ר
$12,162,162
₪45,000,000
4
3
שטח בנוי: 120 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$20,270
₪75,000
3
2
1
שטח בנוי: 217 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
4
שטח בנוי: 274 מ"ר
$10,000,000
₪37,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,189,189
₪34,000,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$6,757
₪25,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$5,810,811
₪21,500,000
5
3
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
3
שטח בנוי: 240 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
3
שטח בנוי: 240 מ"ר
$2,432,432
₪9,000,000
2
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
3
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,891,892
₪10,700,000
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,675,676
₪6,200,000
שטח בנוי: 305 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
2
2
שטח בנוי: 213 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
3
1
שטח בנוי: 101 מ"ר
$1,729,730
₪6,400,000
4
3
שטח בנוי: 191 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,310,811
₪4,850,000
1
1
שטח בנוי: 45 מ"ר
$1,000,000
₪3,700,000
2
2
שטח בנוי: 142 מ"ר
$3,445,946
₪12,750,000
3
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
4
3
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$9,459
₪35,000
2
2
1
שטח בנוי: 141 מ"ר
מגרש: 160 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
2
שטח בנוי: 190 מ"ר
$10,811
₪40,000
3
2
1
שטח בנוי: 184 מ"ר
$4,189,189
₪15,500,000
6
5
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 405 מ"ר
$11,486,486
₪42,500,000
2
1
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$3,378
₪12,500
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
3
3
1
שטח בנוי: 235 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,581,081
₪16,950,000
4
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,178,108
₪4,359,000
3
שטח בנוי: 137 מ"ר
$3,136,486
₪11,605,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,472,973
₪5,450,000
6
6
1
1
שטח בנוי: 1500 מ"ר
$59,729,730
₪221,000,000
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
4
4
שטח בנוי: 175 מ"ר
$4,243,243
₪15,700,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
5
2
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
1
שטח בנוי: 188 מ"ר
$3,972,973
₪14,700,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$1,054,054
₪3,900,000
3
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
5
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
4
3
2
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
$12,162,162
₪45,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 75 מ"ר
$1,297,297
₪4,800,000
4
3
3
שטח בנוי: 233 מ"ר
$3,216,216
₪11,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
4
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 140 מ"ר
$10,270,270
₪38,000,000
2
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
3
3
3
שטח בנוי: 165 מ"ר
$3,108,108
₪11,500,000
5
5
5
שטח בנוי: 255 מ"ר
$4,864,865
₪18,000,000
3
1
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,405,405
₪5,200,000
4
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,675,676
₪13,600,000
2
2
2
שטח בנוי: 107 מ"ר
$2,229,730
₪8,250,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 284 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
6
5
1
שטח בנוי: 420 מ"ר
מגרש: 508 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,108,108
₪11,500,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,135,135
₪7,900,000
3
2
1
שטח בנוי: 183 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,001
3
2
3
שטח בנוי: 115 מ"ר
$2,459,459
₪9,100,000
2
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,648,649
₪6,100,000
3
2
3
שטח בנוי: 143 מ"ר
מגרש: 56 מ"ר
$2,540,541
₪9,400,000
2
2
2
שטח בנוי: 88 מ"ר
מגרש: 84 מ"ר
$2,216,216
₪8,200,000
3
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,994,595
₪7,380,000
4
3
שטח בנוי: 158 מ"ר
$2,405,405
₪8,900,000
3
3
שטח בנוי: 126 מ"ר
$2,351,351
₪8,700,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
₪10,000,000
₪37,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 102 מ"ר
3
2
3
1
שטח בנוי: 141 מ"ר
4
2
3
1
שטח בנוי: 166 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 76 מ"ר
3
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
מגרש: 250 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
2
2
2
1
שטח בנוי: 145 מ"ר
$2,581,081
₪9,550,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
4
1
שטח בנוי: 442 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 145 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
4
4
4
שטח בנוי: 280 מ"ר
$3,108,108
₪11,500,000
4
4
1
שטח בנוי: 320 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
2
1
2
1
שטח בנוי: 65 מ"ר
$1,013,514
₪3,750,000
4
3
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,027,027
₪7,500,000
2
1
1
שטח בנוי: 60 מ"ר
$1,027,027
₪3,800,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$3,108,108
₪11,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,081,081
₪7,700,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,297,297
₪15,900,000
2
1
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,844,595
₪6,825,000
3
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 168 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 1087 מ"ר
$41,351,351
₪153,000,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 170 מ"ר
$21,622
₪80,000
3
2
3
שטח בנוי: 141 מ"ר
$1,878,378
₪6,950,000
3
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,013,514
₪7,450,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,310,811
₪12,250,000
2
שטח בנוי: 72 מ"ר
$1,031,351
₪3,816,000
2
שטח בנוי: 65 מ"ר
$966,216
₪3,575,000
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$985,946
₪3,648,000
3
1
שטח בנוי: 122 מ"ר
$2,567,568
₪9,500,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
$1,135,135
₪4,200,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
$905,405
₪3,350,000
3
2
שטח בנוי: 86 מ"ר
$900,000
₪3,330,000
3
2
שטח בנוי: 101 מ"ר
מגרש: 79 מ"ר
$986,486
₪3,650,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
מגרש: 32 מ"ר
$810,811
₪3,000,000
3
2
שטח בנוי: 89 מ"ר
מגרש: 31 מ"ר
$824,324
₪3,050,000
4
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,945,946
₪10,900,000
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,340,541
₪4,960,000
5
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,810,811
₪40,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 132 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 205 מ"ר
$3,486,486
₪12,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 178 מ"ר
$2,675,676
₪9,900,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,459,459
₪9,100,000
2
1
1
שטח בנוי: 71 מ"ר
$1,185,946
₪4,388,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$27,027,027
₪100,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 135 מ"ר
$2,567,568
₪9,500,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 180 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 159 מ"ר
$4,189,189
₪15,500,000
6
5
1
שטח בנוי: 350 מ"ר
$15,135,135
₪56,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,483,784
₪5,490,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$2,243,243
₪8,300,000
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$2,135,135
₪7,900,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,432,432
₪12,700,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$1,078,378
₪3,990,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
4
4
1
שטח בנוי: 570 מ"ר
מגרש: 222 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
3
1
שטח בנוי: 110 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
4
שטח בנוי: 203 מ"ר
מגרש: 124 מ"ר
$3,685,135
₪13,635,000
2
2
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,635,135
₪9,750,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$11,351,351
₪42,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000

דירות יוקרה בתל אביב

מגוון נכסים למכירה בתל אביב: וילות, דירות יוקרה, פנטהאוז למכירה ולהשכרה, מגדלי יוקרה, פרויקטים חדשים בתל אביב ליד הים ובצפון הישן ועוד.

Call Now Button