תל אביב

$1,327,160
₪4,300,000
תל אביב
$895,062
₪2,900,000
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$6,790
₪22,000
3
3
1
שטח בנוי: 235 מ"ר
$9,259,259
₪30,000,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$5,231,481
₪16,950,000
2
2
1
שטח בנוי: 187 מ"ר
$4,783,951
₪15,500,000
3
2
שטח בנוי: 93 מ"ר
$2,283,951
₪7,400,000
4
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$5,246,914
₪17,000,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,756,173
₪5,690,000
3
שטח בנוי: 137 מ"ר
$3,581,790
₪11,605,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,682,099
₪5,450,000
2
2
שטח בנוי: 89 מ"ר
$2,515,432
₪8,150,000
4
4
שטח בנוי: 175 מ"ר
$5,030,864
₪16,300,000
3
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$2,515,432
₪8,150,000
5
2
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
$3,703,704
₪12,000,000
4
1
שטח בנוי: 188 מ"ר
$4,537,037
₪14,700,000
2
2
3
שטח בנוי: 178 מ"ר
$3,734,568
₪12,100,000
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$1,203,704
₪3,900,000
3
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,703,704
₪12,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$5,030,864
₪16,300,000
1
1
1
שטח בנוי: 53 מ"ר
$925,926
₪3,000,000
5
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
$4,166,667
₪13,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,395,062
₪11,000,000
4
3
2
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
$13,888,889
₪45,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 75 מ"ר
$1,481,481
₪4,800,000
4
3
3
שטח בנוי: 233 מ"ר
$3,672,840
₪11,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$10,802,469
₪35,000,000
4
4
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 140 מ"ר
$11,728,395
₪38,000,000
2
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$2,006,173
₪6,500,000
3
3
3
שטח בנוי: 165 מ"ר
$3,549,383
₪11,500,000
5
5
5
שטח בנוי: 255 מ"ר
$5,555,556
₪18,000,000
3
1
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,604,938
₪5,200,000
3
1
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$4,012
₪13,000
4
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$4,197,531
₪13,600,000
2
1
1
שטח בנוי: 78 מ"ר
$1,404,321
₪4,550,000
1
1
1
שטח בנוי: 56 מ"ר
$2,284
₪7,400
2
2
2
שטח בנוי: 107 מ"ר
$2,546,296
₪8,250,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 284 מ"ר
$10,185,185
₪33,000,000
6
5
1
שטח בנוי: 420 מ"ר
מגרש: 508 מ"ר
$9,259,259
₪30,000,000
5
2
שטח בנוי: 230 מ"ר
$2,901,235
₪9,400,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,086,420
₪10,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,438,272
₪7,900,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 197 מ"ר
$6,481,481
₪21,000,000
1
1
1
שטח בנוי: 53 מ"ר
$1,265,432
₪4,100,000
3
2
3
שטח בנוי: 115 מ"ר
$2,808,642
₪9,100,000
2
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,882,716
₪6,100,000
3
2
3
שטח בנוי: 143 מ"ר
מגרש: 56 מ"ר
$2,901,235
₪9,400,000
2
2
2
שטח בנוי: 88 מ"ר
מגרש: 84 מ"ר
$2,530,864
₪8,200,000
3
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,277,778
₪7,380,000
4
3
שטח בנוי: 158 מ"ר
$2,746,914
₪8,900,000
3
3
שטח בנוי: 126 מ"ר
$2,685,185
₪8,700,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$9,876,543
₪32,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 102 מ"ר
3
2
3
1
שטח בנוי: 141 מ"ר
4
2
3
1
שטח בנוי: 166 מ"ר
$3,858,025
₪12,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 76 מ"ר
3
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
מגרש: 250 מ"ר
$2,530,864
₪8,200,000
2
2
2
1
שטח בנוי: 145 מ"ר
$2,947,531
₪9,550,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
$9,259,259
₪30,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,629,630
₪15,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$7,716
₪25,000
4
4
1
שטח בנוי: 442 מ"ר
$9,259,259
₪30,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 145 מ"ר
$4,629,630
₪15,000,000
4
4
4
שטח בנוי: 280 מ"ר
$3,549,383
₪11,500,000
4
4
שטח בנוי: 320 מ"ר
מגרש: 70 מ"ר
$4,320,988
₪14,000,000
2
1
שטח בנוי: 92 מ"ר
$1,604,938
₪5,200,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
$12,345,679
₪40,000,000
2
1
2
1
שטח בנוי: 65 מ"ר
$1,157,407
₪3,750,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,296,296
₪4,200,000
4
3
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,314,815
₪7,500,000
2
1
1
שטח בנוי: 60 מ"ר
$1,172,840
₪3,800,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$3,549,383
₪11,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,376,543
₪7,700,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$3,703,704
₪12,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,907,407
₪15,900,000
2
1
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,106,481
₪6,825,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$10,802,469
₪35,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 168 מ"ר
$4,629,630
₪15,000,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 1087 מ"ר
$52,469,136
₪170,000,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 170 מ"ר
$24,691
₪80,000
3
2
3
שטח בנוי: 141 מ"ר
$2,145,062
₪6,950,000
3
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,299,383
₪7,450,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,780,864
₪12,250,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,858,025
₪12,500,000
2
שטח בנוי: 72 מ"ר
$1,177,778
₪3,816,000
2
שטח בנוי: 65 מ"ר
$1,103,395
₪3,575,000
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$1,125,926
₪3,648,000
3
1
שטח בנוי: 122 מ"ר
$2,932,099
₪9,500,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
$1,141,975
₪3,700,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
$1,296,296
₪4,200,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
$1,033,951
₪3,350,000
3
2
שטח בנוי: 86 מ"ר
$1,027,778
₪3,330,000
3
2
שטח בנוי: 101 מ"ר
מגרש: 79 מ"ר
$1,126,543
₪3,650,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
מגרש: 32 מ"ר
$925,926
₪3,000,000
3
2
שטח בנוי: 89 מ"ר
מגרש: 31 מ"ר
$941,358
₪3,050,000
2
2
שטח בנוי: 75 מ"ר
מגרש: 29 מ"ר
$895,062
₪2,900,000
4
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$3,364,198
₪10,900,000
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,530,864
₪4,960,000
5
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$12,345,679
₪40,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 132 מ"ר
$3,703,704
₪12,000,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 205 מ"ר
$3,981,481
₪12,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 178 מ"ר
$3,055,556
₪9,900,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,808,642
₪9,100,000
2
1
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$1,620,370
₪5,250,000
2
1
1
שטח בנוי: 71 מ"ר
$1,354,321
₪4,388,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$24,382,716
₪79,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 135 מ"ר
$2,469,136
₪8,000,000
2
1
1
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$4,867,160
₪15,769,600
4
2
3
2
שטח בנוי: 207 מ"ר
$15,134,259
₪49,035,000
1
1
1
1
שטח בנוי: 87 מ"ר
$3,652,315
₪11,833,500
2
2
3
1
שטח בנוי: 192 מ"ר
$7,959,259
₪25,788,000
1
1
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,876,389
₪9,319,500
1
1
1
1
שטח בנוי: 56 מ"ר
$2,050,463
₪6,643,500
3
2
1
שטח בנוי: 159 מ"ר
$3,703,704
₪12,000,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 240 מ"ר
$5,555,556
₪18,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,694,444
₪5,490,000
5
3
4
1
שטח בנוי: 275 מ"ר
$5,864,198
₪19,000,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$2,561,728
₪8,300,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,919,753
₪12,700,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$1,231,481
₪3,990,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,240,741
₪10,500,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,839,506
₪9,200,000
4
4
1
שטח בנוי: 570 מ"ר
מגרש: 222 מ"ר
$7,716,049
₪25,000,000
3
1
שטח בנוי: 110 מ"ר
$4,166,667
₪13,500,000
4
4
שטח בנוי: 203 מ"ר
מגרש: 124 מ"ר
$4,208,333
₪13,635,000
2
2
שטח בנוי: 98 מ"ר
$3,009,259
₪9,750,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$7,716,049
₪25,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,858,025
₪12,500,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$9,259,259
₪30,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,641,975
₪28,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$10,493,827
₪34,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,938,272
₪16,000,000

דירות יוקרה בתל אביב

מגוון נכסים למכירה בתל אביב: וילות, דירות יוקרה, פנטהאוז למכירה ולהשכרה, מגדלי יוקרה, פרויקטים חדשים בתל אביב ליד הים ובצפון הישן ועוד.

Call Now Button