תל אביב
7
6
6
1
שטח בנוי: 531 מ"ר
מגרש: 840 מ"ר
$6,624,798
₪25,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,239,871
₪16,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$10,599,677
₪40,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$7,419,774
₪28,000,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$7,949,758
₪30,000,000
3
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$2,914,911
₪11,000,000
3
2
3
שטח בנוי: 205 מ"ר
$3,444,895
₪13,000,000
3
1
2
שטח בנוי: 185 מ"ר
$3,776,135
₪14,250,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 109 מ"ר
$1,377,958
₪5,200,000
6
3
3
שטח בנוי: 600 מ"ר
$3,444,895
₪13,000,000
3
5
5
1
שטח בנוי: 308 מ"ר
$7,684,766
₪29,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$10,599,677
₪40,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 210 מ"ר
$4,637,359
₪17,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 162 מ"ר
₪3,500,000
₪13,207,950
3
2
3
1
שטח בנוי: 196 מ"ר
₪4,750,000
₪17,925,075
6
3
4
1
שטח בנוי: 270 מ"ר
$3,444,895
₪13,000,000
$3,179,903
₪12,000,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 178 מ"ר
$3,365,397
₪12,700,000
5
4
5
1
שטח בנוי: 484 מ"ר
$7,949,758
₪30,000,000
5
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$2,914,911
₪11,000,000
3
1
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,960,940
₪7,400,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,225,932
₪8,400,000
4
2
1
שטח בנוי: 175 מ"ר
$3,047,407
₪11,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 550 מ"ר
₪10,000
₪37,737
3
2
1
שטח בנוי: 182 מ"ר
₪9,024,000
₪31,600,000
4
3
1
שטח בנוי: 290 מ"ר
₪10,540,000
₪36,900,000
3
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$5,565
₪21,000
4
2
שטח בנוי: 1150 מ"ר
$19,874,394
₪75,000,000
4
2
שטח בנוי: 138 מ"ר
$5,034,846
₪19,000,000
3
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$8,745
₪33,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,987,439
₪7,500,000
4
2
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$3,378,647
₪12,750,000
6
2
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
₪9,375,000
₪35,378,438
2
1
שטח בנוי: 73 מ"ר
$1,377,958
₪5,200,000
4
4
שטח בנוי: 203 מ"ר
מגרש: 124 מ"ר
$3,613,165
₪13,635,000
1
1
שטח בנוי: 52 מ"ר
$1,044,598
₪3,942,000
2
2
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,583,671
₪9,750,000
2
1
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,451,175
₪9,250,000
3
2
שטח בנוי: 249 מ"ר
$2,729,417
₪10,300,000
2
1
שטח בנוי: 78 מ"ר
$1,483,955
₪5,600,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,324,960
₪5,000,000
2
2
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$3,842,383
₪14,500,000
4
4
שטח בנוי: 290 מ"ר
3
3
1
שטח בנוי: 208 מ"ר
$2,119,935
₪8,000,000
3
1
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,577,391
₪13,500,000
4
3
2
שטח בנוי: 142 מ"ר
$1,788,695
₪6,750,000
4
2
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$6,889,790
₪26,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 156 מ"ר
$1,298,460
₪4,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 168 מ"ר
$2,623,420
₪9,900,000
2
1
שטח בנוי: 60 מ"ר
$781,726
₪2,950,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,371,678
₪8,950,000
2
1
שטח בנוי: 79 מ"ר
$1,285,211
₪4,850,000
4
4
1
שטח בנוי: 570 מ"ר
מגרש: 222 מ"ר
$4,173,623
₪15,750,000
3
2
1
שטח בנוי: 131 מ"ר
$2,914,911
₪11,000,000