תל אביב
6
4
4
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,239,871
₪16,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$10,599,677
₪40,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$7,419,774
₪28,000,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$7,949,758
₪30,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,312,399
₪12,500,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,624,798
₪25,000,000
6
2
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$8,479,741
₪32,000,000
2
1
שטח בנוי: 73 מ"ר
$1,377,958
₪5,200,000
4
4
שטח בנוי: 203 מ"ר
מגרש: 124 מ"ר
$3,613,165
₪13,635,000
1
1
שטח בנוי: 52 מ"ר
$1,044,598
₪3,942,000
2
2
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,583,671
₪9,750,000
2
1
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,451,175
₪9,250,000
4
4
שטח בנוי: 290 מ"ר
3
3
1
שטח בנוי: 208 מ"ר
$2,119,935
₪8,000,000
3
1
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,577,391
₪13,500,000
4
2
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$6,889,790
₪26,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 570 מ"ר
מגרש: 222 מ"ר
$4,173,623
₪15,750,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,948,380
₪14,900,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,437,926
₪9,200,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,384,927
₪9,000,000
3
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$1,854,943
₪7,000,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$932,772
₪3,520,000
3
2
3
שטח בנוי: 109 מ"ר
$1,801,945
₪6,800,000
3
2
2
שטח בנוי: 173 מ"ר
$3,842,383
₪14,500,000
2
1
שטח בנוי: 65 מ"ר
$873,218
₪3,295,263
2
1
שטח בנוי: 84 מ"ר
$1,095,509
₪4,134,123
3
2
1
שטח בנוי: 120 מ"ר
$1,584,888
₪5,980,890
3
2
1
שטח בנוי: 96 מ"ר
$2,304,105
₪8,695,000
4
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$1,994,961
₪7,528,386
$1,162,785
₪4,388,000
תל אביב
$1,558,152
₪5,880,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$3,047,407
₪11,500,000
5
3
4
1
שטח בנוי: 275 מ"ר
$4,637,359
₪17,500,000
3
3
3
שטח בנוי: 138 מ"ר
$3,445
₪13,000
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,020,219
₪3,850,000
2
1
2
1
שטח בנוי: 182 מ"ר
$4,107,375
₪15,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 186 מ"ר
3
3
3
שטח בנוי: 138 מ"ר
$1,921,191
₪7,250,000
2
2
שטח בנוי: 63 מ"ר
$868,114
₪3,276,000
3
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$1,777,566
₪6,708,000
3
2
שטח בנוי: 116 מ"ר
$1,598,431
₪6,032,000
$868,114
₪3,276,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 240 מ"ר
$4,769,855
₪18,000,000
3
2
שטח בנוי: 116 מ"ר
$1,722,447
₪6,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 159 מ"ר
$3,179,903
₪12,000,000
1
1
1
1
שטח בנוי: 56 מ"ר
$1,760,474
₪6,643,500
1
1
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,469,592
₪9,319,500
2
1
1
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$4,178,817
₪15,769,600
1
1
1
1
שטח בנוי: 87 מ"ר
$3,135,782
₪11,833,500
4
2
3
2
שטח בנוי: 207 מ"ר
$12,993,879
₪49,035,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 192 מ"ר
$6,833,612
₪25,788,000
$1,760,474
₪6,643,500
2
2
3
שטח בנוי: 135 מ"ר
$2,119,935
₪8,000,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$20,934,362
₪79,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 98 מ"ר
$3,444,895
₪13,000,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$2,199,433
₪8,300,000
2
1
1
שטח בנוי: 71 מ"ר
$1,162,785
₪4,388,000
2
1
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$1,139,465
₪4,300,000
2
1
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$1,391,208
₪5,250,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,331,929
₪8,800,000
$1,139,465
₪4,300,000
4
2
3
שטח בנוי: 180 מ"ר
$3,312,399
₪12,500,000
5
4
שטח בנוי: 360 מ"ר
מגרש: 150 מ"ר
$3,974,879
₪15,000,000
4
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$5,829,822
₪22,000,000
4
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,107,375
₪15,500,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,418,396
₪12,900,000
4
3
1
שטח בנוי: 132 מ"ר
$1,987,439
₪7,500,000
6
5
1
שטח בנוי: 288 מ"ר
$6,524,101
₪24,620,000
5
4
1
שטח בנוי: 199 מ"ר
$5,077,245
₪19,160,000
3
2
1
שטח בנוי: 118 מ"ר
$3,630,389
₪13,700,000
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,314,360
₪4,960,000
3
2
שטח בנוי: 89 מ"ר
$1,446,856
₪5,460,000
4
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,888,412
₪10,900,000
2
2
שטח בנוי: 75 מ"ר
מגרש: 29 מ"ר
$635,981
₪2,400,000
3
2
שטח בנוי: 89 מ"ר
מגרש: 31 מ"ר
$675,729
₪2,550,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
מגרש: 32 מ"ר
$662,480
₪2,500,000
3
2
שטח בנוי: 101 מ"ר
מגרש: 79 מ"ר
$834,725
₪3,150,000
3
2
שטח בנוי: 86 מ"ר
מגרש: 51 מ"ר
$749,927
₪2,830,000
3
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
מגרש: 52 מ"ר
$755,227
₪2,850,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
מגרש: 61 מ"ר
$847,974
₪3,200,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
מגרש: 63 מ"ר
$847,974
₪3,200,000
2
שטח בנוי: 72 מ"ר
$1,011,209
₪3,816,000
2
שטח בנוי: 65 מ"ר
$947,346
₪3,575,000
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$966,691
₪3,648,000
3
1
שטח בנוי: 122 מ"ר
$2,517,423
₪9,500,000
$898,853
₪3,392,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,280,600
₪12,380,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$2,782,415
₪10,500,000
4
4
שטח בנוי: 266 מ"ר
$2,384,927
₪9,000,000
3
2
3
שטח בנוי: 141 מ"ר
$1,841,694
₪6,950,000
3
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,974,190
₪7,450,000
4
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$11,660
₪44,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 170 מ"ר
$15,900
₪60,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 1200 מ"ר
₪65,000,000
₪245,290,500
2
2
שטח בנוי: 196 מ"ר
$6,015,317
₪22,700,000
4
2
3
שטח בנוי: 168 מ"ר
$3,974,879
₪15,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$8,479,741
₪32,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,808,570
₪6,825,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 372 מ"ר
$5,829,822
₪22,000,000
5
3
שטח בנוי: 180 מ"ר
$2,835,414
₪10,700,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,437,926
₪9,200,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,040,438
₪7,700,000
2
1
2
שטח בנוי: 80 מ"ר
$1,311,710
₪4,950,000

דירות יוקרה בתל אביב

מגוון נכסים למכירה בתל אביב: וילות, דירות יוקרה, פנטהאוז ועוד

שינויי גודל פונט - כותרת