אינטרקום

4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
4
4
שטח בנוי: 215 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
3
2
שטח בנוי: 175 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
2
2
שטח בנוי: 128 מ"ר
$7,568
₪28,000
2
1
שטח בנוי: 64 מ"ר
$959,459
₪3,550,000
2
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$3,522,973
₪13,035,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,705,405
₪13,710,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,656,757
₪13,530,000
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,002,973
₪7,411,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,702,703
₪24,800,000
4
2
שטח בנוי: 122 מ"ר
$1,702,703
₪6,300,000
2
2
שטח בנוי: 144 מ"ר
$5,067,568
₪18,750,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,540,541
₪5,700,000
5
5
1
שטח בנוי: 338 מ"ר
$18,108,108
₪67,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 366 מ"ר
$13,513,514
₪50,000,000
6
6
1
שטח בנוי: 385 מ"ר
$13,783,784
₪51,000,000
3
3
1
שטח בנוי: 175 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$4,459
₪16,500
5
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,243,243
₪26,800,000
5
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
6
3
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,243,243
₪26,800,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$16,216
₪60,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$12,162
₪45,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,364,865
₪8,750,000
5
3
שטח בנוי: 233 מ"ר
מגרש: 255 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
1
1
1
שטח בנוי: 101 מ"ר
$2,635,135
₪9,750,000
5
4
שטח בנוי: 388 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
3
3
2
שטח בנוי: 464 מ"ר
$13,243,243
₪49,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 223 מ"ר
$2,391,892
₪8,850,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,232,432
₪4,560,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,405
₪8,900
2
2
שטח בנוי: 109 מ"ר
$2,783,784
₪10,300,000
2
2
1
שטח בנוי: 90 מ"ר
$1,378,378
₪5,100,000
3
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$5,675,676
₪21,000,000
2
2
שטח בנוי: 129 מ"ר
$3,175,676
₪11,750,000
3
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$2,675,676
₪9,900,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,662,162
₪9,850,000
2
2
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$3,459,459
₪12,800,000
4
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$1,824,324
₪6,750,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 217 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$889,189
₪3,290,000
4
4
שטח בנוי: 274 מ"ר
$10,000,000
₪37,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,189,189
₪34,000,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$6,757
₪25,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$5,810,811
₪21,500,000
5
3
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
3
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,891,892
₪10,700,000
6
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
$2,486,486
₪9,200,000
3
1
שטח בנוי: 101 מ"ר
$1,729,730
₪6,400,000
4
3
שטח בנוי: 191 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,310,811
₪4,850,000
3
2
שטח בנוי: 95 מ"ר
$1,243,243
₪4,600,000
5
5
1
שטח בנוי: 700 מ"ר
מגרש: 2250 מ"ר
$9,729,730
₪36,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,810,811
₪40,000,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
2
שטח בנוי: 190 מ"ר
$10,811
₪40,000
4
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,267,568
₪4,690,000
2
1
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$3,378
₪12,500
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
4
שטח בנוי: 249 מ"ר
$2,810,811
₪10,400,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,581,081
₪16,950,000
4
3
3
1
שטח בנוי: 199 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
7
5
6
1
שטח בנוי: 420 מ"ר
מגרש: 480 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 308 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$2,945,946
₪10,900,000
4
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
מגרש: 740 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,178,108
₪4,359,000
3
שטח בנוי: 137 מ"ר
$3,136,486
₪11,605,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,472,973
₪5,450,000
4
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$1,459,459
₪5,400,000
5
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,054
₪15,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,864,865
₪6,900,000
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
4
4
שטח בנוי: 175 מ"ר
$4,243,243
₪15,700,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
5
2
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
1
שטח בנוי: 188 מ"ר
$3,972,973
₪14,700,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
5
5
6
1
שטח בנוי: 502 מ"ר
מגרש: 710 מ"ר
3
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
9
8
8
1
שטח בנוי: 1128 מ"ר
מגרש: 1029 מ"ר
$7,702,703
₪28,500,000
5
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
5
5
10
2
שטח בנוי: 7000 מ"ר
מגרש: 11000 מ"ר
₪89,900,000
₪332,630,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,297,297
₪15,900,000
3
2
3
שטח בנוי: 141 מ"ר
$1,878,378
₪6,950,000
3
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,013,514
₪7,450,000
7
7
1
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 550 מ"ר
₪7,000,000
₪25,199,999
6
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 193 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,432,432
₪12,700,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$2,297,297
₪8,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 197 מ"ר
$2,108,108
₪7,800,000
2
1
שטח בנוי: 82 מ"ר
$994,595
₪3,680,000
3
2
שטח בנוי: 96 מ"ר
$986,486
₪3,650,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 103 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
Call Now Button