אי מרכזי במטבח

4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
4
4
שטח בנוי: 215 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,702,703
₪24,800,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,540,541
₪5,700,000
5
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
5
1
2
שטח בנוי: 250 מ"ר
$1,729,730
₪6,400,000
3
2
שטח בנוי: 120 מ"ר
$2,156,757
₪7,980,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$12,162
₪45,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,364,865
₪8,750,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 223 מ"ר
$2,391,892
₪8,850,000
4
3
1
שטח בנוי: 295 מ"ר
מגרש: 564 מ"ר
$3,027,027
₪11,200,000
6
6
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
מגרש: 400 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
3
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$5,675,676
₪21,000,000
2
2
שטח בנוי: 129 מ"ר
$3,175,676
₪11,750,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,662,162
₪9,850,000
4
4
1
שטח בנוי: 310 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 217 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
6
4
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$16,216
₪60,000
4
4
שטח בנוי: 274 מ"ר
$10,000,000
₪37,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,189,189
₪34,000,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$6,757
₪25,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$5,810,811
₪21,500,000
5
6
1
שטח בנוי: 445 מ"ר
מגרש: 707 מ"ר
$3,486,486
₪12,900,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
6
4
שטח בנוי: 390 מ"ר
מגרש: 1100 מ"ר
$10,000
₪37,000
4
5
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
מגרש: 37000 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
1
1
שטח בנוי: 45 מ"ר
$1,000,000
₪3,700,000
4
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
מגרש: 250 מ"ר
$1,970,270
₪7,290,000
2
2
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,810,811
₪40,000,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,581,081
₪16,950,000
4
3
3
1
שטח בנוי: 199 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
5
4
2
1
שטח בנוי: 320 מ"ר
מגרש: 600 מ"ר
$3,716,216
₪13,750,000
2
2
שטח בנוי: 250 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
6
6
1
1
שטח בנוי: 1500 מ"ר
$59,729,730
₪221,000,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$1,054,054
₪3,900,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
4
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 140 מ"ר
$10,270,270
₪38,000,000
5
5
10
2
שטח בנוי: 7000 מ"ר
מגרש: 11000 מ"ר
₪89,900,000
₪332,630,000
5
8
2
שטח בנוי: 1700 מ"ר
מגרש: 6750 מ"ר
₪25,000,000
₪86,500,000
7
7
8
1
שטח בנוי: 1069 מ"ר
מגרש: 1609 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
₪10,000,000
₪37,000,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$6,757
₪25,000
6
8
8
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 1754 מ"ר
₪33,000,000
₪115,000,000
7
7
1
שטח בנוי: 765 מ"ר
מגרש: 817 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
6
5
6
1
שטח בנוי: 465 מ"ר
מגרש: 1097 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
7
7
1
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 550 מ"ר
₪7,000,000
₪25,199,999
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,483,784
₪5,490,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 193 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
5
5
6
1
שטח בנוי: 450 מ"ר
מגרש: 1100 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
Call Now Button