בית/יחידת אירוח

6
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$1,226,158
₪4,500,000
6
5
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$6,812
₪25,000
6
6
7
1
שטח בנוי: 450 מ"ר
מגרש: 2800 מ"ר
5
8
2
שטח בנוי: 1700 מ"ר
מגרש: 6750 מ"ר
₪25,000,000
₪86,500,000
7
7
8
1
שטח בנוי: 1069 מ"ר
מגרש: 1609 מ"ר
$6,675,749
₪24,500,000
5
4
5
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 1070 מ"ר
$6,811,989
₪25,000,000
8
6
7
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 1188 מ"ר
$4,359,673
₪16,000,000
8
8
9
1
שטח בנוי: 1000 מ"ר
מגרש: 6000 מ"ר
₪22,000,000
₪80,000,000
5
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
מגרש: 1500 מ"ר
$4,904,632
₪18,000,000
5
5
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$4,768,392
₪17,500,000
7
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$4,087,193
₪15,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
$4,495,913
₪16,500,000
Call Now Button