מטרופולין

4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
3
2
שטח בנוי: 175 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
2
2
שטח בנוי: 128 מ"ר
$7,568
₪28,000
2
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$3,522,973
₪13,035,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,705,405
₪13,710,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,656,757
₪13,530,000
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,002,973
₪7,411,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,702,703
₪24,800,000
2
2
שטח בנוי: 144 מ"ר
$5,067,568
₪18,750,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$4,459
₪16,500
3
2
3
שטח בנוי: 120 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$12,162
₪45,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
3
3
2
שטח בנוי: 464 מ"ר
$13,243,243
₪49,000,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,232,432
₪4,560,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,405
₪8,900
5
3
שטח בנוי: 210 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,662,162
₪9,850,000
2
2
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$3,459,459
₪12,800,000
4
4
שטח בנוי: 274 מ"ר
$10,000,000
₪37,000,000
5
3
1
שטח בנוי: 230 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,581,081
₪16,950,000
4
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,178,108
₪4,359,000
3
שטח בנוי: 137 מ"ר
$3,136,486
₪11,605,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,472,973
₪5,450,000
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
4
4
שטח בנוי: 175 מ"ר
$4,243,243
₪15,700,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$2,121,622
₪7,850,000
5
2
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
1
שטח בנוי: 188 מ"ר
$3,972,973
₪14,700,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
3
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
5
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
3
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,297,297
₪8,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
Call Now Button