מעוצב אדריכלי

4
2
3
שטח בנוי: 180 מ"ר
$5,216,216
₪19,300,000
11
12
1
שטח בנוי: 700 מ"ר
מגרש: 2000 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
6
6
1
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
5
6
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
1
שטח בנוי: 539 מ"ר
$14,135,135
₪52,300,000
3
3
1
שטח בנוי: 171 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
3
3
שטח בנוי: 129 מ"ר
$5,000,000
₪18,500,000
2
1
שטח בנוי: 202 מ"ר
$6,729,730
₪24,900,000
3
3
1
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
מגרש: 150 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
3
3
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,863,514
₪6,895,000
1
1
שטח בנוי: 65 מ"ר
$1,689,189
₪6,250,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$5,513,514
₪20,400,000
3
2
שטח בנוי: 106 מ"ר
$1,972,973
₪7,300,000
4
2
1
שטח בנוי: 244 מ"ר
$8,891,892
₪32,900,000
5
4
שטח בנוי: 400 מ"ר
$16,216,216
₪60,000,000
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,135,135
₪7,900,000
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$4,568
₪16,900
5
5
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
מגרש: 474 מ"ר
$6,135,135
₪22,700,000
3
2
שטח בנוי: 174 מ"ר
$10,000
₪37,000
4
4
1
שטח בנוי: 325 מ"ר
מגרש: 7000 מ"ר
$10,811
₪40,000
4
3
שטח בנוי: 180 מ"ר
מגרש: 330 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
3
2
שטח בנוי: 104 מ"ר
$1,608,108
₪5,950,000
4
3
שטח בנוי: 126 מ"ר
$1,594,595
₪5,900,000
4
2
שטח בנוי: 208 מ"ר
$3,729,730
₪13,800,000
3
3
1
שטח בנוי: 180 מ"ר
$2,418,919
₪8,950,000
4
3
2
שטח בנוי: 240 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
5
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
שטח בנוי: 222.2 מ"ר
$4,969,678
₪18,387,810
שטח בנוי: 153.5 מ"ר
$3,595,086
₪13,301,820
5
3
שטח בנוי: 204 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$2,886,738
₪10,680,930
1
שטח בנוי: 59 מ"ר
$1,233,876
₪4,565,340
2
שטח בנוי: 92 מ"ר
$1,855,557
₪6,865,560
4
שטח בנוי: 131 מ"ר
$3,699,413
₪13,687,828
2
2
שטח בנוי: 111 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,945,946
₪22,000,000
4
4
שטח בנוי: 215 מ"ר
3
2
שטח בנוי: 175 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$20,270
₪75,000
6
6
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$6,486
₪24,000
6
6
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$2,648,649
₪9,800,000
3
3
שטח בנוי: 156 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
2
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$3,522,973
₪13,035,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,705,405
₪13,710,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,656,757
₪13,530,000
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,002,973
₪7,411,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,702,703
₪24,800,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$16,216
₪60,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,540,541
₪5,700,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,054,054
₪7,600,000
5
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
5
1
שטח בנוי: 550 מ"ר
מגרש: 930 מ"ר
$6,891,892
₪25,500,000
6
5
1
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
מגרש: 980 מ"ר
$7,027,027
₪26,000,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$20,270
₪75,000
6
4
1
1
שטח בנוי: 550 מ"ר
מגרש: 615 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
5
4
1
1
שטח בנוי: 272 מ"ר
$7,270,270
₪26,900,000
6
4
1
שטח בנוי: 462 מ"ר
מגרש: 585 מ"ר
$5,000,000
₪18,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 223 מ"ר
$2,527,027
₪9,350,000
6
6
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
מגרש: 400 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
3
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$5,135,135
₪19,000,000
7
7
1
שטח בנוי: 900 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$16,216,216
₪60,000,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,662,162
₪9,850,000
3
4
1
שטח בנוי: 260 מ"ר
מגרש: 599 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 117 מ"ר
$2,108,108
₪7,800,000
3
2
1
שטח בנוי: 217 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$889,189
₪3,290,000
6
4
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$16,216
₪60,000
4
4
שטח בנוי: 274 מ"ר
$10,000,000
₪37,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,189,189
₪34,000,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$6,757
₪25,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$5,810,811
₪21,500,000
6
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
$2,486,486
₪9,200,000
2
2
שטח בנוי: 213 מ"ר
$9,459
₪35,000
2
2
שטח בנוי: 213 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 445 מ"ר
מגרש: 707 מ"ר
$3,486,486
₪12,900,000
4
3
שטח בנוי: 191 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
5
4
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
מגרש: 399 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
6
4
שטח בנוי: 390 מ"ר
מגרש: 1100 מ"ר
$10,000
₪37,000
3
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$5,351,351
₪19,800,000
2
2
שטח בנוי: 142 מ"ר
$3,445,946
₪12,750,000
5
5
1
שטח בנוי: 700 מ"ר
מגרש: 2250 מ"ר
$9,729,730
₪36,000,000
3
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,081,081
₪11,400,000
2
2
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,810,811
₪40,000,000
4
3
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$9,459
₪35,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,757
₪25,000
4
4
1
שטח בנוי: 295 מ"ר
$3,729,730
₪13,800,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$3,648,649
₪13,500,000
8
3
1
שטח בנוי: 490 מ"ר
מגרש: 7000 מ"ר
$8,918,919
₪33,000,000
2
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,324,324
₪4,900,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,581,081
₪16,950,000
4
4
1
שטח בנוי: 308 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$2,945,946
₪10,900,000
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
מגרש: 740 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,178,108
₪4,359,000
4
שטח בנוי: 137 מ"ר
$3,136,486
₪11,605,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,472,973
₪5,450,000
9
9
שטח בנוי: 380 מ"ר
$14,864,865
₪55,000,000
6
6
1
1
שטח בנוי: 1500 מ"ר
$59,729,730
₪221,000,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,864,865
₪6,900,000
6
6
1
1
שטח בנוי: 700 מ"ר
$10,270,270
₪38,000,000
4
1
שטח בנוי: 188 מ"ר
$3,972,973
₪14,700,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
4
4
4
שטח בנוי: 480 מ"ר
₪20,000,000
₪74,000,000
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$1,054,054
₪3,900,000
9
8
8
1
שטח בנוי: 1128 מ"ר
מגרש: 1029 מ"ר
$7,702,703
₪28,500,000
4
2
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$4,864,865
₪18,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$2,972,973
₪11,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 233 מ"ר
$3,216,216
₪11,900,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
4
4
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
מגרש: 140 מ"ר
$10,270,270
₪38,000,000
6
6
2
1
שטח בנוי: 765 מ"ר
מגרש: 1249 מ"ר
$7,297,297
₪27,000,000
3
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,486,486
₪5,500,000
3
1
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,405,405
₪5,200,000
4
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,675,676
₪13,600,000
2
2
2
שטח בנוי: 107 מ"ר
$2,229,730
₪8,250,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 284 מ"ר
$7,567,568
₪28,000,000
6
5
1
שטח בנוי: 420 מ"ר
מגרש: 508 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,108,108
₪11,500,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,135,135
₪7,900,000
5
8
2
שטח בנוי: 1700 מ"ר
מגרש: 6750 מ"ר
₪25,000,000
₪86,500,000
7
7
8
1
שטח בנוי: 1069 מ"ר
מגרש: 1609 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
3
2
3
שטח בנוי: 115 מ"ר
$2,459,459
₪9,100,000
2
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,648,649
₪6,100,000
3
2
3
שטח בנוי: 143 מ"ר
מגרש: 56 מ"ר
$2,540,541
₪9,400,000
2
2
2
שטח בנוי: 88 מ"ר
מגרש: 84 מ"ר
$2,216,216
₪8,200,000
3
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,994,595
₪7,380,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
₪10,000,000
₪37,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 102 מ"ר
3
2
3
1
שטח בנוי: 141 מ"ר
4
2
3
1
שטח בנוי: 166 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 76 מ"ר
6
6
שטח בנוי: 390 מ"ר
מגרש: 680 מ"ר
$3,783,784
₪13,999,999
6
8
8
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 1754 מ"ר
₪33,000,000
₪115,000,000
5
4
6
שטח בנוי: 297 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 442 מ"ר
$8,108,108
₪30,000,000
7
7
1
שטח בנוי: 765 מ"ר
מגרש: 817 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
5
3
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
8
7
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 800 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
$8,648,649
₪32,000,000
5
4
5
1
שטח בנוי: 558 מ"ר
מגרש: 824 מ"ר
$4,189,189
₪15,500,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
5
4
5
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 1070 מ"ר
$6,756,757
₪25,000,000
8
6
7
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 1188 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,297,297
₪15,900,000
2
1
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,844,595
₪6,825,000
3
3
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 430 מ"ר
$2,297,297
₪8,500,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$1,702,703
₪6,300,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 260 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$2,837,838
₪10,500,000
8
8
9
1
שטח בנוי: 1000 מ"ר
מגרש: 6000 מ"ר
₪22,000,000
₪80,000,000
4
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,945,946
₪10,900,000
5
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,810,811
₪40,000,000
4
3
1
שטח בנוי: 132 מ"ר
$3,243,243
₪12,000,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 205 מ"ר
$3,486,486
₪12,900,000
8
5
7
1
שטח בנוי: 850 מ"ר
מגרש: 1400 מ"ר
$18,918,919
₪70,000,000
4
4
6
1
שטח בנוי: 650 מ"ר
מגרש: 1250 מ"ר
₪6,000,000
₪22,300,000
5
3
1
שטח בנוי: 270 מ"ר
$2,621,622
₪9,700,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 237 מ"ר
$3,918,919
₪14,500,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,459,459
₪9,100,000
4
3
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
מגרש: 320 מ"ר
$12,973
₪48,001
4
3
1
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
מגרש: 320 מ"ר
$14,324
₪53,000
4
3
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
מגרש: 320 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
2
1
1
שטח בנוי: 71 מ"ר
$1,185,946
₪4,388,000
6
5
1
שטח בנוי: 350 מ"ר
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
Call Now Button