נוף פתוח לטבע

7
6
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
מגרש: 27500 מ"ר
4
5
1
שטח בנוי: 550 מ"ר
מגרש: 930 מ"ר
$6,891,892
₪25,500,000
3
2
שטח בנוי: 145 מ"ר
מגרש: 135 מ"ר
$1,216,216
₪4,500,000
7
7
1
שטח בנוי: 900 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$16,216,216
₪60,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 700 מ"ר
מגרש: 1300 מ"ר
$17,297,297
₪64,000,000
6
5
שטח בנוי: 350 מ"ר
$2,486,486
₪9,200,000
5
6
1
שטח בנוי: 445 מ"ר
מגרש: 707 מ"ר
$3,486,486
₪12,900,000
8
2
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 1000 מ"ר
$4,364,865
₪16,150,000
4
3
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$9,459
₪35,000
8
3
1
שטח בנוי: 490 מ"ר
מגרש: 7000 מ"ר
$8,918,919
₪33,000,000
5
3
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
מגרש: 750 מ"ר
₪5,400,000
₪19,980,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,864,865
₪6,900,000
5
2
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
$3,783,784
₪14,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,405,405
₪16,300,000
5
4
1
1
שטח בנוי: 520 מ"ר
מגרש: 1350 מ"ר
$6,216,216
₪23,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$9,459,459
₪35,000,000
5
2
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
6
6
7
1
שטח בנוי: 450 מ"ר
מגרש: 2800 מ"ר
5
8
2
שטח בנוי: 1700 מ"ר
מגרש: 6750 מ"ר
₪25,000,000
₪86,500,000
7
7
8
1
שטח בנוי: 1069 מ"ר
מגרש: 1609 מ"ר
$6,621,622
₪24,500,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 166 מ"ר
$3,378,378
₪12,500,000
6
8
8
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 1754 מ"ר
₪33,000,000
₪115,000,000
5
4
6
שטח בנוי: 297 מ"ר
$4,594,595
₪17,000,000
4
4
4
שטח בנוי: 280 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 320 מ"ר
$5,405,405
₪20,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,297,297
₪15,900,000
3
2
3
שטח בנוי: 174 מ"ר
$3,310,811
₪12,250,000
8
8
9
1
שטח בנוי: 1000 מ"ר
מגרש: 6000 מ"ר
₪22,000,000
₪80,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 220 מ"ר
$1,621,622
₪6,000,000
5
4
1
שטח בנוי: 320 מ"ר
מגרש: 655 מ"ר
$2,882,998
₪10,667,092
7
7
1
שטח בנוי: 690 מ"ר
₪25,000
₪150,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
₪2,000,000
₪6,870,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
$4,459,459
₪16,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 193 מ"ר
$1,756,757
₪6,500,000
4
5
6
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 2793 מ"ר
$12,162,162
₪45,000,000
8
2
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$2,135,135
₪7,900,000
5
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
מגרש: 1500 מ"ר
$4,864,865
₪18,000,000
6
2
4
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
מגרש: 650 מ"ר
₪7,150,000
₪25,000,000
7
3
שטח בנוי: 260 מ"ר
מגרש: 500 מ"ר
$4,054,054
₪15,000,000
1
2
1
שטח בנוי: 103 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 180 מ"ר
מגרש: 980 מ"ר
$4,324,324
₪16,000,000
Call Now Button