פונה לים

4
4
שטח בנוי: 200 מ"ר
$5,319,149
₪20,000,000
4
4
שטח בנוי: 300 מ"ר
$15,957,447
₪60,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,638,298
₪40,000,000
4
4
1
שטח בנוי: 295 מ"ר
$3,670,213
₪13,800,000
4
4
שטח בנוי: 249 מ"ר
$2,765,957
₪10,400,000
4
3
3
1
שטח בנוי: 199 מ"ר
$2,925,532
₪11,000,000
5
3
4
שטח בנוי: 206 מ"ר
$4,521,277
₪17,000,000
2
2
שטח בנוי: 250 מ"ר
$3,989,362
₪15,000,000
6
6
1
1
שטח בנוי: 1500 מ"ר
$58,776,596
₪221,000,000
3
3
שטח בנוי: 187 מ"ר
$3,058,511
₪11,500,000
6
6
2
1
שטח בנוי: 765 מ"ר
מגרש: 1249 מ"ר
$7,180,851
₪27,000,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 284 מ"ר
$7,446,809
₪28,000,000
6
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$1,196,809
₪4,500,000
6
5
5
שטח בנוי: 300 מ"ר
מגרש: 300 מ"ר
$6,649
₪25,000
5
2
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$3,989,362
₪15,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 183 מ"ר
$7,978,724
₪30,000,001
5
8
2
שטח בנוי: 1700 מ"ר
מגרש: 6750 מ"ר
₪25,000,000
₪86,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
₪10,000,000
₪37,000,000
6
8
8
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 1754 מ"ר
₪33,000,000
₪115,000,000
5
4
6
שטח בנוי: 297 מ"ר
$4,521,277
₪17,000,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
$8,510,638
₪32,000,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$3,191,489
₪12,000,000
4
3
3
שטח בנוי: 160 מ"ר
$4,228,723
₪15,900,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 170 מ"ר
$21,277
₪80,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$1,675,532
₪6,300,000
5
3
1
שטח בנוי: 270 מ"ר
$2,579,787
₪9,700,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 237 מ"ר
$3,856,383
₪14,500,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,420,213
₪9,100,000
4
3
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
מגרש: 320 מ"ר
$12,766
₪48,001
4
3
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
מגרש: 320 מ"ר
$4,388,298
₪16,500,000
4
3
4
שטח בנוי: 220 מ"ר
$1,595,745
₪6,000,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$26,595,745
₪100,000,000
5
4
1
שטח בנוי: 320 מ"ר
מגרש: 655 מ"ר
$2,836,993
₪10,667,092
7
7
1
שטח בנוי: 690 מ"ר
₪25,000
₪150,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
₪2,000,000
₪6,870,000
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,460,106
₪5,490,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
$4,388,298
₪16,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 193 מ"ר
$1,728,723
₪6,500,000
4
5
6
1
שטח בנוי: 800 מ"ר
מגרש: 2793 מ"ר
$11,968,085
₪45,000,000
2
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$7,978,723
₪30,000,000
6
2
4
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
מגרש: 650 מ"ר
₪7,150,000
₪25,000,000
4
2
3
שטח בנוי: 167 מ"ר
$2,127,660
₪8,000,000
1
2
1
שטח בנוי: 103 מ"ר
$4,255,319
₪16,000,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 103 מ"ר
$4,255,319
₪16,000,000
Call Now Button