דירה

3
3
שטח בנוי: 201 מ"ר
$3,638,814
₪13,500,000
4
4
שטח בנוי: 336 מ"ר
$5,929,919
₪22,000,000
4
4
שטח בנוי: 215 מ"ר
$4,312,668
₪16,000,000
3
2
שטח בנוי: 175 מ"ר
$3,908,356
₪14,500,000
5
3
שטח בנוי: 300 מ"ר
$8,625,337
₪32,000,000
2
2
שטח בנוי: 128 מ"ר
$7,547
₪28,000
2
1
שטח בנוי: 64 מ"ר
$956,873
₪3,550,000
2
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$3,513,477
₪13,035,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,695,418
₪13,710,000
5
3
שטח בנוי: 157 מ"ר
$3,646,900
₪13,530,000
2
3
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,997,574
₪7,411,000
2
1
שטח בנוי: 80 מ"ר
$2,398,922
₪8,900,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$6,684,636
₪24,800,000
3
3
שטח בנוי: 315 מ"ר
$16,173
₪60,000
4
2
שטח בנוי: 122 מ"ר
$1,698,113
₪6,300,000
2
2
שטח בנוי: 144 מ"ר
$5,053,908
₪18,750,000
2
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,536,388
₪5,700,000
5
5
1
שטח בנוי: 338 מ"ר
$18,059,299
₪67,000,000
5
6
1
שטח בנוי: 366 מ"ר
$13,477,089
₪50,000,000
6
6
1
שטח בנוי: 385 מ"ר
$13,746,631
₪51,000,000
3
3
1
שטח בנוי: 175 מ"ר
$6,603,774
₪24,500,000
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$4,447
₪16,500
5
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,773,585
₪14,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,223,720
₪26,800,000
5
2
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
6
3
1
שטח בנוי: 280 מ"ר
$7,223,720
₪26,800,000
3
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,590,296
₪5,900,000
3
2
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,506,739
₪5,590,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$7,547,170
₪28,000,000
4
3
שטח בנוי: 408 מ"ר
$16,173
₪60,000
5
1
2
שטח בנוי: 250 מ"ר
$1,725,067
₪6,400,000
3
2
שטח בנוי: 120 מ"ר
$2,150,943
₪7,980,000
3
2
3
שטח בנוי: 120 מ"ר
$3,773,585
₪14,000,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$12,129
₪45,000
3
3
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,199,461
₪23,000,000
4
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,447,439
₪16,500,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,358,491
₪8,750,000
3
3
שטח בנוי: 360 מ"ר
$6,738,544
₪25,000,000
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,369,272
₪12,500,000
1
1
1
שטח בנוי: 63 מ"ר
$1,482,480
₪5,500,000
1
1
1
שטח בנוי: 101 מ"ר
$2,628,032
₪9,750,000
5
4
1
1
שטח בנוי: 272 מ"ר
$7,250,674
₪26,900,000
5
4
שטח בנוי: 388 מ"ר
$5,929,919
₪22,000,000
3
3
2
שטח בנוי: 464 מ"ר
$13,207,547
₪49,000,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,229,111
₪4,560,000
1
1
שטח בנוי: 68 מ"ר
$2,399
₪8,900
2
2
שטח בנוי: 109 מ"ר
$2,776,280
₪10,300,000
4
2
1
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,398,922
₪8,900,000
5
3
שטח בנוי: 210 מ"ר
$6,603,774
₪24,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 90 מ"ר
$1,374,663
₪5,100,000
3
3
שטח בנוי: 222 מ"ר
$5,121,294
₪19,000,000
2
2
שטח בנוי: 129 מ"ר
$3,099,730
₪11,500,000
3
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$2,668,464
₪9,900,000
2
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,654,987
₪9,850,000
1
1
שטח בנוי: 43 מ"ר
$741,240
₪2,750,000
2
1
שטח בנוי: 57 מ"ר
$754,717
₪2,800,000
2
1
שטח בנוי: 67 מ"ר
$964,960
₪3,580,000
3
2
1
שטח בנוי: 90 מ"ר
$1,881,402
₪6,980,000
2
1
שטח בנוי: 67 מ"ר
$803,235
₪2,980,000
2
2
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$3,450,135
₪12,800,000
3
2
2
שטח בנוי: 118 מ"ר
$2,830,189
₪10,500,000
4
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$1,819,407
₪6,750,000
4
4
1
שטח בנוי: 310 מ"ר
$5,390,836
₪20,000,000
4
3
שטח בנוי: 120 מ"ר
$2,830,189
₪10,500,000
3
2
1
1
שטח בנוי: 250 מ"ר
$20,216
₪75,000
3
3
שטח בנוי: 125 מ"ר
$1,752,022
₪6,500,000
3
2
1
שטח בנוי: 117 מ"ר
$2,102,426
₪7,800,000
3
2
1
שטח בנוי: 217 מ"ר
$3,638,814
₪13,500,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$886,792
₪3,290,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$6,739
₪25,000
3
2
שטח בנוי: 224.66 מ"ר
$5,795,148
₪21,500,000
2
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,312,668
₪16,000,000
3
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$2,884,097
₪10,700,000
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,671,159
₪6,200,000
שטח בנוי: 305 מ"ר
$3,908,356
₪14,500,000
3
1
שטח בנוי: 101 מ"ר
$1,725,067
₪6,400,000
4
2
שטח בנוי: 93 מ"ר
$687,332
₪2,550,000
3
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,307,278
₪4,850,000
3
2
שטח בנוי: 95 מ"ר
$1,239,892
₪4,600,000
3
3
שטח בנוי: 220 מ"ר
$5,336,927
₪19,800,000
1
1
שטח בנוי: 45 מ"ר
$997,305
₪3,700,000
2
2
שטח בנוי: 142 מ"ר
$3,436,658
₪12,750,000
3
2
שטח בנוי: 125 מ"ר
$4,043,127
₪15,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$10,781,671
₪40,000,000
3
2
שטח בנוי: 150 מ"ר
$6,739
₪25,000
3
2
1
שטח בנוי: 184 מ"ר
$4,177,898
₪15,500,000
4
3
שטח בנוי: 140 מ"ר
$1,264,151
₪4,690,000
2
1
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$3,369
₪12,500
4
4
1
שטח בנוי: 295 מ"ר
$4,043,127
₪15,000,000
2
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,320,755
₪4,900,000
3
3
1
שטח בנוי: 235 מ"ר
$8,086,253
₪30,000,000
4
3
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,568,733
₪16,950,000
2
שטח בנוי: 62 מ"ר
$1,174,933
₪4,359,000
2
שטח בנוי: 68 מ"ר
$1,469,003
₪5,450,000
2
2
1
שטח בנוי: 114 מ"ר
$1,752,022
₪6,500,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$1,859,838
₪6,900,000
4
2
1
שטח בנוי: 256 מ"ר
$4,177,898
₪15,500,000
3
2
שטח בנוי: 143 מ"ר
$4,582,210
₪17,000,000
2
1
שטח בנוי: 70 מ"ר
$1,051,213
₪3,900,000
3
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$3,234,501
₪12,000,000
4
3
4
שטח בנוי: 230 מ"ר
$4,393,531
₪16,300,000
3
3
שטח בנוי: 187 מ"ר
$3,099,730
₪11,500,000
4
3
2
1
שטח בנוי: 360 מ"ר
$12,129,380
₪45,000,000
2
2
2
שטח בנוי: 90 מ"ר
$1,752,022
₪6,500,000
3
3
3
שטח בנוי: 165 מ"ר
$3,099,730
₪11,500,000
5
5
5
שטח בנוי: 255 מ"ר
$4,851,752
₪18,000,000
3
1
2
שטח בנוי: 85 מ"ר
$1,401,617
₪5,200,000
4
3
1
שטח בנוי: 220 מ"ר
$3,665,768
₪13,600,000
2
2
2
שטח בנוי: 107 מ"ר
$2,223,720
₪8,250,000
5
2
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,043,127
₪15,000,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$3,099,730
₪11,500,000
4
2
1
שטח בנוי: 125 מ"ר
$2,129,380
₪7,900,000
3
2
1
שטח בנוי: 183 מ"ר
$8,086,254
₪30,000,001
3
2
3
שטח בנוי: 115 מ"ר
$2,452,830
₪9,100,000
2
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,644,205
₪6,100,000
3
2
3
שטח בנוי: 143 מ"ר
מגרש: 56 מ"ר
$2,533,693
₪9,400,000
2
2
2
שטח בנוי: 88 מ"ר
מגרש: 84 מ"ר
$2,210,243
₪8,200,000
3
2
2
שטח בנוי: 100 מ"ר
$1,989,218
₪7,380,000
4
3
שטח בנוי: 158 מ"ר
$2,398,922
₪8,900,000
3
3
שטח בנוי: 126 מ"ר
$2,345,013
₪8,700,000
3
2
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
₪10,000,000
₪37,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 102 מ"ר
3
2
3
1
שטח בנוי: 141 מ"ר
4
2
3
1
שטח בנוי: 166 מ"ר
$3,369,272
₪12,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 76 מ"ר
2
2
2
1
שטח בנוי: 145 מ"ר
$2,574,124
₪9,550,000
4
4
5
1
שטח בנוי: 380 מ"ר
$8,086,253
₪30,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,043,127
₪15,000,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 200 מ"ר
$6,739
₪25,000
5
4
6
שטח בנוי: 297 מ"ר
$4,582,210
₪17,000,000
3
2
2
1
שטח בנוי: 330 מ"ר
$8,625,337
₪32,000,000
2
1
2
1
שטח בנוי: 65 מ"ר
$1,010,782
₪3,750,000
2
1
1
שטח בנוי: 60 מ"ר
$1,024,259
₪3,800,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
$2,075,472
₪7,700,000
3
2
שטח בנוי: 113 מ"ר
$3,234,501
₪12,000,000
2
1
2
שטח בנוי: 110 מ"ר
$1,839,623
₪6,825,000
3
3
4
1
שטח בנוי: 315 מ"ר
$9,433,962
₪35,000,000
3
3
3
2
שטח בנוי: 170 מ"ר
$21,563
₪80,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$1,698,113
₪6,300,000
2
שטח בנוי: 72 מ"ר
$1,028,571
₪3,816,000
2
שטח בנוי: 65 מ"ר
$963,612
₪3,575,000
2
שטח בנוי: 64 מ"ר
$983,288
₪3,648,000
3
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,852
₪18,000
3
2
שטח בנוי: 200 מ"ר
$4,528,302
₪16,800,000
3
2
שטח בנוי: 101 מ"ר
מגרש: 79 מ"ר
$983,827
₪3,650,000
4
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,938,005
₪10,900,000
2
2
שטח בנוי: 81 מ"ר
$1,336,927
₪4,960,000
4
3
1
שטח בנוי: 132 מ"ר
$3,234,501
₪12,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 118 מ"ר
$1,792,453
₪6,650,000
4
1
שטח בנוי: 158 מ"ר
$2,843,665
₪10,549,999
5
4
שטח בנוי: 360 מ"ר
מגרש: 150 מ"ר
$4,043,127
₪15,000,000
5
3
1
שטח בנוי: 270 מ"ר
$2,614,555
₪9,700,000
4
2
3
שטח בנוי: 178 מ"ר
$2,668,464
₪9,900,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 237 מ"ר
$3,908,356
₪14,500,000
3
2
3
שטח בנוי: 113 מ"ר
$2,452,830
₪9,100,000
2
1
1
שטח בנוי: 71 מ"ר
$1,182,749
₪4,388,000
3
2
שטח בנוי: 180 מ"ר
4
4
5
1
שטח בנוי: 400 מ"ר
$26,954,178
₪100,000,000
2
2
3
שטח בנוי: 135 מ"ר
$2,560,647
₪9,500,000
2
2
3
1
שטח בנוי: 180 מ"ר
$6,199,461
₪23,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 159 מ"ר
$4,177,898
₪15,500,000
2
2
1
שטח בנוי: 100 מ"ר
₪2,000,000
₪6,870,000
3
2
שטח בנוי: 104 מ"ר
$3,180,593
₪11,800,000
2
2
שטח בנוי: 87 מ"ר
$2,210,243
₪8,200,000
3
2
שטח בנוי: 96 מ"ר
$2,884,097
₪10,700,000
3
2
1
שטח בנוי: 88 מ"ר
$1,479,784
₪5,490,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 500 מ"ר
$4,447,439
₪16,500,000
4
3
4
1
שטח בנוי: 193 מ"ר
$1,752,022
₪6,500,000
4
2
3
1
שטח בנוי: 147 מ"ר
$2,237,197
₪8,300,000
2
2
שטח בנוי: 160 מ"ר
$2,129,380
₪7,900,000
3
2
1
שטח בנוי: 120 מ"ר
₪1,350,000
₪4,650,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$3,423,181
₪12,700,000
2
2
שטח בנוי: 77 מ"ר
$1,075,472
₪3,990,000
4
3
3
שטח בנוי: 282 מ"ר
מגרש: 1500 מ"ר
₪6,700,000
₪23,000,000
3
3
שטח בנוי: 150 מ"ר
$2,291,105
₪8,500,000
3
2
שטח בנוי: 130 מ"ר
$2,830,189
₪10,500,000
3
2
שטח בנוי: 96 מ"ר
$983,827
₪3,650,000
4
4
1
שטח בנוי: 600 מ"ר
$4,447,439
₪16,500,000
2
2
שטח בנוי: 98 מ"ר
$2,628,032
₪9,750,000
4
2
3
שטח בנוי: 167 מ"ר
$2,156,334
₪8,000,000
3
2
3
1
שטח בנוי: 170 מ"ר
$6,738,544
₪25,000,000
3
2
1
שטח בנוי: 124 מ"ר
$3,369,272
₪12,500,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 300 מ"ר
$7,547,170
₪28,000,000
6
4
4
1
שטח בנוי: 150 מ"ר
$4,312,668
₪16,000,000
Call Now Button